Inloggen

  Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door Duikteam Miramar Drenthe met zorg samengesteld, maar aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Duikteam Miramar Drenthe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website aangeboden informatie.

Duikteam Miramar Drenthe sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Duikteam Miramar Drenthe is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Verwijzingen naar andere websites zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Duikteam Miramar Drenthe is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, maar kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten, diensten of informatie die daarop worden aangeboden.