Inloggen

   Ingezonden
  Naar alle inzendingen
  ingezonden op 12-12-2018 door Andre
  Age Leiseboer overleden
 
 
   
 

 

Age Leiseboer †

 

Op 8 december kregen we bij Miramar het bericht dat op 3 december een van de oprichters van Miramar is overleden. Heel weinig mensen zullen hem nog kennen of herinnering aan hem hebben want bij mijn weten is hij maar eenmaal in ons nieuwe clubhuis Afterdive II geweest en dat was nu 9 jaar geleden bij ons 40 jarig bestaan. En in ons vorige clubhuis Afterdive heb ik hem ook nooit gezien.

Maar ik kende Age wel en dat kwam omdat hij als brandweerman les gaf aan de Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) bij de NAM in Assen. Brand blussen in een bak condensaat dat in de fik staat, dat staat me nog goed bij van hem en nooit, nee never nooit met water. Hij was daar ook altijd in de weer met de perslucht flessen voor de brandweer. Zodoende kende ik hem en zijn naam stond ook op de ledenlijst van Miramar.

En soms kwam ik hem tegen fietsend in de stad of in de omgeving van Assen. Dan groeten we elkaar en vaak ook maakte we een praatje over Miramar. En als toenmalig voorzitter wist ik ook dat hij nog steeds contributie betaalde. Ik heb hem daar eens naar gevraagd, waarom hij dat nog steeds deed? Ach ja, dat moet je gewoon altijd blijven doen was zijn antwoord. Nou ja, prima voor Miramar dacht ik al vond ik het niet echt nodig.
Hij was ook altijd een aardige en vriendelijke man. Tot ongeveer een jaar of twee geleden bezorgde ik hem ook altijd nog ons duikmaatje. Dat was omdat er nog altijd een etiket sticker op zijn Maatje zat en ik dit voor wel meer leden doe. En soms als hij mij zag, dan moest ik even binnen komen. De laatste keer vroeg zijn vrouw mij binnen en ging het niet zo goed meer met Age. Veel medicijnen lagen er in de kamer en ik denk dat hij wat aan het dementeren was, maar ja wat wil je hij was toen al denk ik 95 jaar.

Welke functies Age heeft gehad? Dat staat in een overzicht van de bestuursleden. Age was materiaal commissaris van 1970 tot 1976 en hij werd opgevolgd door de broer van Dirk, Adriaan Paardekooper †.

Lang geleden zocht ik eens door wat oude Miramar spulletjes en daar kwam ik het tweede exemplaar van ons clubblad tegen. Dat heette toen nog “Kontaktblad voor het Duikteam Miramar Assen” Leuk om te lezen was hoe het er in het begin aan toeging. De theorie werd in de brandweerkazerne, door Age Leiseboer gegeven. Hij woonde toen boven de brandweer kazerne en dat zijn vrouw zo prettig voor de koffie zorgde.
Age heeft bij mijn weten nooit zijn lidmaatschap op gezegd en tot 2010 maakte hij jaarlijks nog zijn contributie over. Ik denk dat hij het daarna is vergeten en dat hij daarom geruisloos van de ledenlijst is afgevoerd. Het Maatje met zijn sticker erop trof ik in ieder geval de laatste jaren niet meer aan.

André Bandell