Inloggen

   Ingezonden
  Naar alle inzendingen
  ingezonden op 19-09-2011 door snelle jelle
  update DrentheSchoon
 
  update DrentheSchoon
   
 

Er kan altijd meer bij! Vrijdag a.s. 19.00 Bij Clubgebouw Miramar. Korte instructie en indelen van buddyparen. Je zoeklocatie wordt toegewezen en dan vertrek naar Engelgaarde. Hieronder verdere instructie van de organisatie:    

Beste vrijwilliger,

Geweldig en super dat je samen met vele andere vrijwilligers de provincie Drenthe wilt helpen schoon maken!

Om alles op
21 en 22 september in goede banen te leiden hebben we een aantal zaken op een rij gezet. Als je vragen hebt, stel ze dan in eerste instantie aan de organisator van het evenement waarbij je je hebt aangemeld. En veel (ook onderstaande informatie) staat ook op de website.

Altijd welkom zijn de foto’s van iedereen die de handen uit de mouwen steekt! En een groepsfoto bij het opgehaalde afval zien we natuurlijk graag! Twitter (@drentheschoon) de foto’s of stuur ze naar info@samendrentheschoon.nl.

ALGEMEEN

 Van de organisator van het evenement ontvang je bij aanvang een polsbandje van Samen Drenthe Schoon en krijg je te horen waar de inzamelplek voor het vuil is en wanneer en hoe laat dit opgehaald wordt.  Bij iedere activiteit is er een toezichthouder aanwezig. Hij/zij zorgt er o.a. voor dat het vuil op de juiste manier wordt verzameld (wat wel en wat niet ophalen en hoe in te leveren).

 In geval van nood op de opruimdagen, kun je contact opnemen met Arjen van Leeuwen (06-22546675) of Marieke Molendijk (06-52657050).

REGELS

1) Draag (werk)handschoenen en gebruik bij voorkeur grijpers als ze aanwezig zijn: raak afval zo min mogelijk met blote handen aan. Sommige dingen zijn scherp en kunnen verwondingen veroorzaken.

2) Draag veiligheidshesjes als ze geleverd zijn: je bent dan goed zichtbaar. 3) Kinderen dienen bij volwassenen aan te geven indien zij zaken als injectienaalden, spuiten, KCA (gevaarlijke stoffen) of ander

verdacht afval zien liggen.

4) Maak de vuilniszak zo vol mogelijk, maar zorg ervoor dat deze wel draagbaar blijft. 5) Neem

geen onnodige risico’s: bijvoorbeeld spring niet zomaar in sloten en klim niet in bomen.

6) Neem eventueel eten en/of drinken, een telefoon en pleisters voor de zekerheid mee. 7) Materiaal dat geleend is dient na afloop direct weer bij de organisator van de actie

ingeleverd te worden.

WAT WEL OPHALEN

WAT NIET OPHALEN

Papier, plastic materiaal, hout, lompen, blik, textiel, touw, leer, rubber, glas, flacons, metalen, laminaat, zeil en dergelijke.

Meld bij de toezichthouder indien je gevaarlijke stoffen (zoals asbest) of grotere voorwerpen tegen komt. Deze zaken zullen later opgehaald worden.

Wel ophalen, maar apart verzamelen voor de milieustraat, dit valt nl. onder Klein Chemisch Afval:

Batterijen, medicijnen, lampen (TL, spaar en LED), benzine, accu’s, verf en verfproducten, zoutzuur, bestrijdingsmiddelen, injectienaalden, autobanden